ENGLISH CHT
 

 

      集團業務簡介視頻                            集团业务简介视频
     

為獲得至佳效果,請採用 Internet Explorer 5.0 或以上瀏覽器,
並以
800x600之解析度瀏覽。

版權所有 © 2001 冠忠巴士集團有限公司
香港柴灣創富道
83
電話:
(852) 2578 1178 傳真: (852) 2562 3399
電子郵件: info@kcbh.com.hk
細則及條款 | 保護私隱權政策